Main menu

Tag Archives: nawigacja

Zamienili klawiaturę na ogromne koło – o nowym produkcie Apple wheel laptop

Od dawna wiadomo, że Apple potrafi zaskoczyć. Jednak to przerosło moje oczekiwania. Apple zaproponował nową wersję laptopa nie posiadającego klawiatury. Nawigacja w obrębie interfejsu czy oprogramowania zainstalowanego w systemie odbywa się za pomocą wielkiego koła z centralnym przyciskiem (znanym skądinąd w miniaturowej wersji w ipod-ach).

Linki otwieramy w nowym oknie czy w tym samym?

Jeszcze nie tak bardzo dawno (ok. rok temu) zaangażowałem się w dyskusję o sposobie otwierania linków. Zasadniczo można było wtedy wyróżnić dwa fronty: Zwolennicy otwierania linków w nowym oknie (także popupy) Zwolennicy otwierania linków w tym samym oknie Każda z grup postulowała swoje argumenty, próbowała obalić kontrargumenty drugiej grupy oraz energicznie brała udział w dyskusji. […]

Nawigacja – paginacja

Długie treści na stronach od zawsze były problemem. Z jednej strony chcielibyśmy umieścić na stronie serwisu całą jego zawartość, z drugiej strony scrollowanie treści przez kilka ekranów nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Wyjątek stanowią blogi, gdzie użytkownicy są przyzwyczajeni do posługiwania się pionowym suwakiem przeglądarki. Jednak nie blogi będą stanowić dzisiejszy temat. Chciałbym napisać troszeczkę […]

FacebookRSS